Η ΔΙΑΔΥΜΑ πρωταγωνίστρια στη Δυτική Μακεδονία!


Η ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ είναι ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και μέτοχοί της είναι το σύνολο των δώδεκα δήμων της περιφέρειας. Ιδρύθηκε το 1998 με σκοπό τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την λειτουργία ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) σε επίπεδο περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Το σύστημα αποτελείται από ένα δίκτυο δέκα (10) Τοπικών Μονάδων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΜΔΑ) και την Κεντρική Εγκατάσταση Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΚΕΟΔ).
Το 2018 αποτέλεσε άλλη μία χρόνια σταθμό για την ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς αφενός μεν η εταιρεία συμπλήρωσε 20 χρόνια από την ίδρυσή της από την άλλη – και μετά από ένα πλήρες έτος λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) – επετεύχθη ο στόχος της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1999/31, αναφορικά με την εκτροπή του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των απορριμμάτων από την ταφή.
Η επεξεργασία των απορριμμάτων γίνεται σε μονάδα μηχανικής- βιολογικής επεξεργασίας η οποία υλοποιήθηκε με την μέθοδο των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Η ΜΕΑ βρίσκεται σε εμπορική λειτουργία από τις 10/6/2017 και σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τις Μηνιαίες Αναφορές Υπηρεσιών της Σύμβασης Σύμπραξης για το έτος 2019 οι επεξεργασία του βιοαποδομίσημου κλάσματος των Αστικών Στερεών Αποβλήτων ανέρχεται στο ποσοστό του 86,32% υπερκαλύπτοντας τόσο τον στόχο της Σύμβασης Σύμπραξης (80%), όσο και τον στόχο της οδηγίας (65%).

Η επίτευξη του στόχου εντός του χρονικού ορίου που θέτει η Οδηγία, επιβεβαιώνει ακόμη μία φορά την ορθότητα των επιλογών, καθώς και του σχεδιασμού των υποδομών για την διαχείριση των απορριμμάτων στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Όπως το κλείσιμο των 207 χωματερών το 2005 και η πλήρης και έγκαιρη αποκατάστασής τους στα τέλη του 2007, έκαναν την Δυτική Μακεδονία την πρώτη περιφέρεια που απαλλάχτηκε από το αίσχος της ανεξέλεγκτης και περιβαλλοντικά επιζήμιας διάθεσης, έτσι και σήμερα η Δυτική Μακεδονία είναι η πρώτη που επιτυγχάνει το στόχο της εκτροπής του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των απορριμμάτων από την ταφή.

Επιπλέον το 2019 οδηγήθηκαν σε ελεγχόμενη διάθεση σε ΧΥΤΑ και ΧΥΤΥ ποσότητες μικρότερες του 40% των συνολικών αποβλήτων όπως προβλέπει τόσο ο ΠΕΣΔΑ όσο και ο ΕΣΔΑ.
Με την λειτουργία της ΜΕΑ αυξήθηκαν και οι ποσότητες των ανακυκλώσιμων υλικών που ανακτήθηκαν το 2019, καθώς από τις διαδικασίες επεξεργασίας προέκυψαν περισσότεροι από 11.000 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών στους οποίους αν προστεθούν και οι 6.000 τόνοι που προέρχονται από τα προγράμματα Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) ανεβάζουν τις ποσότητες στους 17.000 τόνους/έτος ή ποσοστό 20% του συνόλου των ΑΣΑ που παράγονται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Βεβαίως υπάρχουν ακόμη στόχοι οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν αλλά λόγω του ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή πλήρης ετοιμότητα και ωριμότητα έργων και δράσεων ευελπιστούμε ότι θα είμαστε σε θέση το 2020 να επιδείξουμε ανάλογα επιτεύγματα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *